تماس با ما

عنواندفتر مرکزی کانون
نشانیزنجان ،خیابان 17 شهریور- خیابان قدوسی- پلاک 76
تلفن تماس 02433551569
نمابر (فکس)02433534655


نشانی ما در نقشه

اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده