به سایت کانون بازنشستگان زنجان خوش آمدید

آخرین اخبار

نرخ جدید هتل آپارتمان یاران مشهد

۱۴۰۲/۰۳/۰۹ 260
نامه مدیریت درمان استان در خصوص ارائه خدمات به بیمه شدگان

۱۴۰۲/۰۳/۰۹ 94
نامه به ریاست محترم کانون عالی بازنشستگان کل کشور در خصوص عدم اختصاص وام قرض الحسنه

۱۴۰۲/۰۳/۰۸ 485
شیوه نامه اجرایی بیست و یکمین دوره انتخاب بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر کشور

شیوه نامه اجرایی بیست و یکمین دوره انتخاب بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر کشور /lib/upload/files/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A ...

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 135
تصاویر کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون کارگران بازنشسته شهرستان زنجان به ترتیب حروف الفبا

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 160
نامه به ریاست محترم بیمارستان امام حسین تامین اجتماعی زنجان در خصوص نصب یک برگ تراکت مربوط به تصاویر کاندیدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون در محل آن بیمارستان

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 34
نامه به ریاست محترم کارگزاری شعبه یک تامین اجتماعی زنجان در خصوص نصب یک برگ تراکت مربوط به تصاویر کاندیدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون در محل آن کارگزاری

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 26
نامه به ریاست محترم شعبه دو تامین اجتماعی زنجان در خصوص نصب یک برگ تراکت مربوط به تصاویر کاندیدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون در محل آن شعبه

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 30
نامه به ریاست محترم شعبه یک تامین اجتماعی زنجان در خصوص نصب یک برگ تراکت مربوط به تصاویر کاندیدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون در محل آن شعبه

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 30
سالروز آزادسازی خرمشهر گرامیباد

۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 79
اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده