فرم ثبت نام اینترنتی و غیر حضوری طرح کرامت رضوی مشهد مقدس

افرادی که تاکنون از این طرح استفاده نکرده اند و تاریخ بازنشستگی و یا کار افتادگی و یا بازماندگی آنان براساس حکم حقوق تا تاریخ 1398/12/29 می باشد.

اولویت در اعزام براساس تاریخ بازنشستگی و تاریخ ثبت نام و در صورت اختصاص سهمیه و تعداد سهمیه در زمان اعلام می باشد.

( 1401/06/29)

تاریخ تولد

شعبه تامین اجتماعی

نوع بازنشستگی

تاریخ بازنشستگی و از کار افتادگی و یا بازماندگی
در صورت داشتن همسر و در قید حیات بودن وی نام همسر
تاریخ تولد همسر
در صورتی که جز خانواده معظم شهدا و یا جانباز و آزاده بودند ذکر فرمائید

نوع ایثارگریshooow
اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده