گزارش اولین و دومین گروه اعزام به مشهد مقدس استان زنجان

بسمه تعالی

اولین گروه 30 نفری بازنشستگان و مستمری بگیران استان زنجان در قالب طرح کرامت رضوی به صورت قرعه کشی و رایگان با هزینه تامین اجتماعی در تاریخ 27 تیر ماه 1401 به مشهد مقدس جهت زیارت امام رضا (ع) مشرف و در تاریخ 31 تیر ماه 1401 برگشتند.

دومین گروه 100 نفری بازنشستگان و مستمری بگیران استان زنجان در قالب طرح رضوی به صورت قرعه کشی و رایگاه با هزینه تامین اجتماعی از تاریخ 5 مرداد ماه لغایت 9 مرداد ماه 1401 با بدرقه مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان زنجان جناب آقای دکتر عزیز خانی و هیئت همراه به مشهد مقدس جهت زیارت امام رضا (ع) مشرف شدند.


۱۴۰۱/۰۵/۰۸، ۰۹:۳۳:۴۷       929

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده