در خصوص وام های قرض الحسنه 5 ماهه اول سال 1401

قابل توجه متقاضیان وام قرض الحسنه 12 میلیون تومانی که تا مورخ 1401/04/25 ثبت نام غیر حضوری انجام داده بودند در ادامه تعداد 477 نفر برندگان قرعه کشی، از محل افزایش سهمیه وام 240 نفری   تعداد 240 نفر دیگر به تعداد برندگان قبلی افزوده گردید و پیام کوتاه آن از طریق سامانه متمرکز مرکزی به شماره همراه هر یک از برندگان اطلاع رسانی گردیده است. جمع کل برندگان در قرعه کشی تعداد 717 نفر می باشد.  1401/05/22


۱۴۰۱/۰۵/۲۲، ۱۱:۲۲:۲۹       1398

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده