اعزام سومین گروه بازنشستگان استان زنجان به مشهد مقدس

بسمه تعالی

سومین گروه 66 نفری در سال 1401  از استان زنجان
ازتاریخ 1401/6/4 الی 1401/6/8
بصورت رایگان و با هزینه سازمان تامین اجتماعی به مشهد مقدس
جهت زیارت حضرت امام رضا ع
براساس سهمیه اعلامی و قرعه کشی
انجام شده اعزام گردیدند.
مجموع اعزام شده درسال 1401
تا دهه اول شهریورماه بتعداد
200 نفر می باشند.


۱۴۰۱/۰۶/۰۵، ۱۰:۰۰:۱۰       594

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده