اعزام چهارمین، پنجمین و ششمین گروه به مشهد مقدس

بسمه تعالی

چهارمین گروه به تعداد 40 نفر در سال 1401 از استان زنجان از تاریخ 1401/6/16 الی 1401/6/21 و پنجمین گروه به تعداد 60 نفر مربوط به ابهر از تاریخ 06/19 الی 06/23 و ششمین گروه به تعداد 50 نفر به تاریخ اعزام 06/28 الی 07/01 ،بصورت رایگان و با هزینه سازمان تامین اجتماعی به مشهد مقدس جهت زیارت حضرت امام رضا ع براساس سهمیه اعلامی و قرعه کشی انجام شده اعزام گردیدند.
مجموع اعزام شده درسال 1401 تا پایان شهریورماه بتعداد 350 نفر می باشند.
 


۱۴۰۱/۰۷/۰۴، ۱۴:۰۵:۲۵       1193

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده