اطلاع رسانی در خصوص مرحله دوم ثبت نام بیمه تکمیلی و بیمه عمر

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم

مرحله دوم ثبت نام بیمه تکمیلی و بیمه عمر قرارداد 1401-1402 از تاریخ 1401/09/20 لغایت 1401/10/07 می باشد.

مدارک مورد نیاز:

حکم حقوق

فیش حقوقی آذر ماه

کپی کارت های ملی افراد


۱۴۰۱/۰۹/۱۰، ۱۲:۱۵:۲۲       1303
اخبار مرتبط
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده