در خصوص پرداخت نصف حق بیمه تکمیلی

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم

50 درصد (نصف) حق بیمه درمان تکمیلی در قرارداد جدید را سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.


۱۴۰۱/۰۹/۱۵، ۱۲:۴۹:۲۰       1570
اخبار مرتبط
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده