اعزام هشتمین گروه به مشهد مقدس

بسمه تعالی

هشتمین گروه اعزام به مشهد مقدس در قالب طرح کرامت رضوی به تعداد 150 نفر در سال 1401 از استان زنجان از تاریخ 1401/10/25الی 1401/10/28،بصورت رایگان و با هزینه سازمان تامین اجتماعی براساس سهمیه اعلامی و قرعه کشی انجام شده اعزام گردیدند.
مجموع اعزام شده درسال 1401 تا امروز بتعداد 601 نفر می باشند.


۱۴۰۱/۱۱/۰۳، ۱۰:۱۳:۴۳       2386

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده