اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگران بازنشسته شهرستان زنجان- نوبت دوم

تاریخ انتشار: 1402/01/29 در روزنامه مردم نو

اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگران بازنشسته شهرستان زنجان- نوبت دوم

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع عمومی فوق العاده کانون مذکور راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/02/24 به آدرس : زنجان- بزرگراه 22 بهمن، روبروی فروشگاه رفاه، مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران زنجان برگزار می شود. لذا از کلیه اعضاء شامل : کارگران بازنشسته شعبه 1 و 2 تامین اجتماعی شهرستان زنجان که قبل بازنشستگی مشمول قانون کار بوده اند ( بجز بازماندگان)، دعوت می شود در جلسه فوق الذکر شرکت نمایند.                                                                                                        

دستور جلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص حذف بند 7 ماده 30 اساسنامه کانون ( شرط حداقل یک دوره سابقه عضویت کانون برای کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره)                                                                         

توضیح:

لازم به ذکر است برای حضور در جلسه یاد شده داشتن آخرین فیش حقوق همراه با اصل کارت ملی و حضور شخص بازنشسته الزامی می باشد.                                                                                               

هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان زنجان


۱۴۰۲/۰۱/۲۹، ۱۰:۲۸:۵۴       896
اخبار مرتبط
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده