آموزش شنای بانوان

**توجه**

به مناسبت جشنواره شنا

شروع کلاس ( 9 اردیبهشت)

12 جلسه 700 هزار تومان

ظرفیت: محدود


۱۴۰۲/۰۲/۰۴، ۱۱:۳۱:۵۷       389
اخبار مرتبط
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده