قابل توجه بازنشستگان محترم

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم سازمان تامین اجتماعی

*سازمان تامین اجتماعی* مستمری بگیر محترم شما در قرعه کشی دریافت تسهیلات قرض الحسنه 20 میلیون تومانی برگزیده شده اید. برای تکمیل ثبت نام، حداکثر تا تاریخ 27 شهریور فرصت دارید به سامانه https://eservices.tamin.ir منوی تسهیلات مستمری بگیران مراجعه نموده و ثبت نام خود را نهایی نمایید.

بازنشستگان ومستمریبگیرانی که این پیام برایشان ارسال شده تاتاریخ ۲۷شهریور۱۴۰۲فرصت دارندبا لمس آدرس ولینک مذبوربه سایت سازمان تامین اجتماعی ورودکرده وثبت نام وام قرض الحسنه  بانک  رفاه راثبت نهایی کنند .درضمن مبلغ ۱۵۰/۰۰۰تومان بایددرحساب حقوقی شماموجودباشد. درصورتیکه ثبت نهایی نکنید احتمالاوام بیست میلیونی به حساب شمادراول مهرواریزنخواهدشد . لطفا آدرس ذیل را بزنید برای ثبت نهایی وام قرض الحسنه بانک رفاه کارگران

https://eservices.tamin.ir

 


۱۴۰۲/۰۶/۲۶، ۰۹:۴۲:۲۴       1029

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده