اخبار

کانون
فروش اقساطی لوازم خانگی فرهمند

۱۴۰۲/۰۸/۰۴ 1313
قرارداد بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل (بیمه تعاون)

۱۴۰۲/۰۸/۰۲ 575
دستورالعمل طرح امید رفاه

۱۴۰۲/۰۸/۰۲ 914
نمایندگی بیمه ایران جهت بیمه وسایط نقلیه

۱۴۰۲/۰۸/۰۲ 518
نامه به کانون عالی در خصوص پیشنهادات بیمه تکمیلی و عمر دوره بعد

۱۴۰۲/۰۸/۰۲ 524
در خصوص شرایط شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری پرسیا توس خراسان

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 865
نامه آموزشگاه علمی آزاد پویا (گزینه دو)

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 418
در خصوص شرایط فروش مجموعه فروشگاه های فرهمند

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 390
در خصوص شرایط اقساطی مجموعه فروشگاه های زنجیره ای تاک

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 369
در خصوص معرفی فروشگاه پکیج نوری

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 343
نامه بنیاد فرزانگان در خصوص توانمند سازی سالمندان

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 179
در خصوص طرح ارمغان

۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 515
معرفی مراکز درمانی مجری مراقبت های سالمندی و غربالگری

۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 443
پیشنهادات مطرح شده به کانون عالی بازنشستگان کل کشور در خصوص مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و بیمه های تکمیلی و عمر

۱۴۰۲/۰۷/۰۸ 457
فروش اقساطی فرش فرهی

۱۴۰۲/۰۷/۰۴ 599
اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده