اخبار

کانون
نامه به ریاست محترم کانون عالی کل کشور در خصوص نحوه رزرو هتل انزلی

۱۴۰۲/۰۳/۱۱ 820
تبریک به مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی استان زنجان در خصوص کسب رتبه برتر کشوری در حوزه روابط عمومی توسط آن اداره محترم

۱۴۰۲/۰۳/۱۱ 375
کسب رتبه برتر کشوری در حوزه روابط عمومی توسط اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان

۱۴۰۲/۰۳/۱۱ 271
فراخوان برگزاری اولین دوره مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان مهرانه زنجان

۱۴۰۲/۰۳/۱۱ 342
نرخ جدید هتل آپارتمان یاران مشهد

ضمناً هزینه ایام غیر پیک به ریال و هزینه ایام پیک به تومان نوشته شده است.

۱۴۰۲/۰۳/۰۹ 1719
نامه مدیریت درمان استان در خصوص ارائه خدمات به بیمه شدگان

۱۴۰۲/۰۳/۰۹ 414
نامه به ریاست محترم کانون عالی بازنشستگان کل کشور در خصوص عدم اختصاص وام قرض الحسنه

۱۴۰۲/۰۳/۰۸ 1154
شیوه نامه اجرایی بیست و یکمین دوره انتخاب بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر کشور

شیوه نامه اجرایی بیست و یکمین دوره انتخاب بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر کشور /lib/upload/files/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A ...

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 429
تصاویر کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون کارگران بازنشسته شهرستان زنجان به ترتیب حروف الفبا

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 723
نامه به ریاست محترم بیمارستان امام حسین تامین اجتماعی زنجان در خصوص نصب یک برگ تراکت مربوط به تصاویر کاندیدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون در محل آن بیمارستان

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 293
نامه به ریاست محترم کارگزاری شعبه یک تامین اجتماعی زنجان در خصوص نصب یک برگ تراکت مربوط به تصاویر کاندیدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون در محل آن کارگزاری

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 336
نامه به ریاست محترم شعبه دو تامین اجتماعی زنجان در خصوص نصب یک برگ تراکت مربوط به تصاویر کاندیدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون در محل آن شعبه

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 231
نامه به ریاست محترم شعبه یک تامین اجتماعی زنجان در خصوص نصب یک برگ تراکت مربوط به تصاویر کاندیدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون در محل آن شعبه

۱۴۰۲/۰۳/۰۷ 349
سالروز آزادسازی خرمشهر گرامیباد

۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 254
لیست اسامی کاندیداهای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان زنجان

۱۴۰۲/۰۳/۰۱ 979
اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده