اعزام هفتمین گروه بازنشستگان به مشهد مقدس

بسمه تعالی

هفتمین گروه اعزام به مشهد مقدس در قالب طرح کرامت رضوی به تعداد 101 نفر در سال 1401 از استان زنجان از تاریخ 1401/07/09الی 1401/07/13،بصورت رایگان و با هزینه سازمان تامین اجتماعی براساس سهمیه اعلامی و قرعه کشی انجام شده اعزام گردیدند.
مجموع اعزام شده درسال 1401 تا امروز بتعداد 451 نفر می باشند.
 


۱۴۰۱/۰۷/۱۶، ۰۹:۱۲:۰۳       2342

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده