اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام بیمه تکمیلی و بیمه عمر 1401

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم

ثبت نام بیمه تکمیلی و بیمه عمر قرارداد 1401-1402 از روز یکشنبه مورخ  1401/09/06 تا اطلاع ثانوی در محل کانون براساس تعهدات و حق بیمه بارگزاری شده در همین سایت، انجام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می توانند با در دست داشتن حکم بازنشستگی و فیش حقوقی اخرین ماه و کپی کارت ملی های افراد به کانون مراجعه و فرم مربوطه را دریافت و پس از تکمیل به کانون ارائه نمایند.

آدرس کانون: زنجان -خیابان 17 شهریور -خیابان قدوسی - پلاک 76


۱۴۰۱/۰۹/۰۲، ۱۱:۰۷:۳۲       2534

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده