ثبت نام طرح کرامت رضوی (مشهد مقدس)

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم

نظر به ایجاد سامانه ثبت نام غیر حضوری طرح کرامت رضوی مشهد مقدس برای کانون بازنشستگان زنجان. لذا آن دسته از بازنشستگان و مستمری بگیران و کار افتادگان محترمی که تاکنون از این طرح استفاده نکرده اند و تاریخ برقراری حقوق آنان تا 1398/12/29 بوده در صورت تمایل می توانند در سایت ثبت نام طرح کرامت رضوی کانون بازنشستگان از تاریخ 1401/06/29 تا اطلاع ثانوی ثبت نام به عمل آورند و براساس اولویت سهمیه اعلامی از مرکز برای استان و شهرستان و با در نظر گرفتن تاریخ بازنشستگی و تاریخ ثبت نام کنندگان به میزان تعداد سهمیه اقدام لازم معمول گردد.

فرم مد نظر ذیلا بارگزاری می گردد.

ثبت نام


۱۴۰۱/۰۶/۲۹، ۰۹:۵۵:۰۲       31165

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده