اخبار » کانون

کانون
نمایندگی بیمه ایران جهت بیمه وسایط نقلیه

۱۴۰۲/۰۸/۰۲ 556
نامه به کانون عالی در خصوص پیشنهادات بیمه تکمیلی و عمر دوره بعد

۱۴۰۲/۰۸/۰۲ 566
در خصوص شرایط شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری پرسیا توس خراسان

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 909
نامه آموزشگاه علمی آزاد پویا (گزینه دو)

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 476
در خصوص شرایط فروش مجموعه فروشگاه های فرهمند

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 438
در خصوص شرایط اقساطی مجموعه فروشگاه های زنجیره ای تاک

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 407
در خصوص معرفی فروشگاه پکیج نوری

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 391
نامه بنیاد فرزانگان در خصوص توانمند سازی سالمندان

۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 209
در خصوص طرح ارمغان

۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 554
معرفی مراکز درمانی مجری مراقبت های سالمندی و غربالگری

۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 472
پیشنهادات مطرح شده به کانون عالی بازنشستگان کل کشور در خصوص مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و بیمه های تکمیلی و عمر

۱۴۰۲/۰۷/۰۸ 497
فروش اقساطی فرش فرهی

۱۴۰۲/۰۷/۰۴ 659
اطلاعیه در خصوص غربالگری مرکز مهرانه زنجان

۱۴۰۲/۰۷/۰۴ 420
لیست خدمات تخصصی قابل انجام در مراکز درمانی تابعه در شهر زنجان

۱۴۰۲/۰۷/۰۴ 432
هفته دفاع مقدس گرامی باد

۱۴۰۲/۰۶/۳۰ 260
اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده